2019 editie Axetreme Loggers Competition zeer geslaagd!

ALC 2019 Hoonhorst

Onder warme omstandigheden volbrachten circa 40 deelnemers de 2019 editie van de Axetreme Loggers Competition. Het Axetreme-Team had dit jaar een thuiswedstrijd tijdens de Sproeifeesten in Hoonhorst, vlak naast de thuisbasis van het team op het terrein van Firma Van Lenthe.

Zaterdag 29 juni

De zaterdag begon in alle vroegte met het onderdeel kettingwisselen. Hierbij dient zo snel mogelijk de zaagketting van de motorkettingzaag gewisseld te worden voor een nieuw exemplaar. Hierbij speelt naast tijd en behendigheid ook een praktisch aspect mee: de zaag moet na afronding van het onderdeel gebruiksklaar zijn want de deelnemer moet direct door naar het volgende onderdeel. Is er dus iets niet correct gemonteerd levert dit strafpunten op en moet het herstelt worden. Op de zaterdag werd het kettingwisselen gewonnen door Robin Marinissen.

Gecombineerde zaagsnede

Dit is het eerste onderdeel waarbij de zaag gestart wordt. De deelnemer moet van twee liggende stammen een schijf afzagen. Deze schijf moet in twee zaagsneden worden afgezaagd: 1 van boven en de tweede vanaf onderen. De plaats waar de zaagsneden elkaar raken bepaalt mede het eindresultaat: hoe vlakker dit aansluit, des te meer punten heeft de deelnemer. Daarnaast worden de hoeken gemeten: is de schijf (zo recht mogelijk) afgezaagd.

Achtergrond van dit onderdeel is dat vroeger toen de houtoogst nog volop in handkracht met de motorzaag werd uitgevoerd, de bomen die waren omgezaagd (geveld) op de juiste lente naar de zagerij moesten. Tegenwoordig doet de machine (harvester) dit in één moeite door, vroeger waren dat meerdere stappen. Zo werd het afzagen van de stam op de juiste lengte moeilijker bijvoorbeeld als de boom op een ongelijke ondergrond lag: je moet dan van twee kanten van de stam zagen. Dit is voor iedere deelnemer gelijk gemaakt en als onderdeel gecombineerde zaagsnede opgenomen in de wedstrijd. Stefan Gijsberts (lid van het Axetreme-team) wist dit onderdeel als beste te volbrengen.

Precisie zagen

Het derde onderdeel is het precisie zagen: ook hier zaagt de deelnemer van twee stammen een schijf af, maar dit keer liggen de stammen vast op een houten plaat (met stalen frame) en mag de ondergrond (=de houten plaat) niet geraakt worden. Ook hier speelt precisie een grote rol: 0 punten als er een beschadiging op de plaat ontstaat en strafpunten voor iedere millimeter hout die niet is afgezaagd. Ook hier worden de hoeken weer gemeten. Na alle deelnemers bleek Hubert Peters (tevens lid van het Axetreme-team) dit als beste gedaan te hebben.

 

Velling

De velling is het omzagen van een boom. Om het voor alle deelnemers gelijk te maken worden er tijdens de wedstrijd vooraf rechtop gezette ‘masten’ van circa 15m gebruikt. Deze stammen/masten zijn in voorgeboorde gaten geplaatst en worden op de wedstrijddag omgezaagd waarbij de zogenaamde stobbe (het deel dat net boven de grond zit) aan bepaalde maten moet voldoen.

Daarnaast bepaalt de deelnemer de exacte locatie waar de ‘boom’ naartoe geveld moet worden en deze wordt gemarkeerd met een stok. Stefan en Hubert eindigden met een gelijk aantal punten op dit onderdeel.

Snoeien

Als finale werd het onderdeel snoeien uitgevoerd. Dit simuleert een echte boom die ontdaan moet worden van zijtakken. De boom is een gladde houten paal, de takken zijn korte bezemstelen (30cm) en dit moet de deelnemer uitvoeren (= de takken afzagen) zonder dieper dan 5 mm in de ‘stam’ te zagen of meer de 5mm ‘tak’ te laten staan. Ook mag er niet gelopen worden zonder gebruik van de kettingrem. Axetreme-team lid Harm Eigenraam wist dit onderdeel op zijn naam te schrijven. Harm nam vorig jaar deel aan het Wereldkampioenschap in Noorwegen en is één van de zagers die de nieuwste Stihl wedstrijdmachine al mag gebruiken: de Stihl MS500i. De eerste motorkettingzaag met injectiemotor.

Uiteindelijk zag het podium er als volgt uit:

1e plaats: Harm Eigenraam (1568 punten)

2e plaats: Stefan Gijsberts (1526 punten)

3e plaats: Hilco Kragt (1511 punten)

Zondag 30 juni

Op de zondag stonden er twee wedstrijden op het programma: de nationale Axetreme Loggers Competition en de SW-editie voor werknemers van de SW-bedrijven.

Op het terrein van het Sproeifeest Hoonhorst startte de deelnemers van beide wedstrijden met de onderdelen kettingwisselen, schijven zagen en snelheidsbaan. Tussendoor begonnen de deelnemers van de nationale wedstrijd ook aan de velling, waarbij er mooie resultaten werden geboekt: diverse deelnemers wisten hun boom precies op het gemarkeerde punt te laten vallen! Kettingwisselen werd gewonnen door: Robin Marinissen (nat) en Hendrie Lubbers (SW). Bram Volker wist de velling op zijn naam te zetten, terwijl de snelheidsbaan werd gewonnen door Harm Eigenraam (nat) en Jan Jutsra (SW). Bram wist ook het schijven zagen te winnen terwijl in het SW klassement Arjan Slot dit onderdeel bij mocht schrijven.

Na de lunch vervolgeden de deelnemers aan de nationale wedstrijd met het onderdeel snoeien. De beschadigingen aan en in de stam mochten volgens het Nederlandse reglement 1 cm zijn, waardoor er veel snellere tijden werden gehaald dan op de zaterdag waarbij het Wereldkampioenschap reglement 0,5 cm voorschrijft. Beste snoeier werd Harm Eigenraam.

De deelnemers van de SW-wedstrijd vervolgden met het onderdeel gecombineerd schijven zagen. Hierbij moesten de mannen van een liggende stam een schijf afzagen in twee zaagsneden: één van boven en vanaf onderen één die daar precies op aansluit. Dit kunststukje werd het beste uitgevoerd door Jan Jutstra.

De deelnemers van de nationale wedstrijd sloten af met het onderdeel hakken, wat werd gewonnen door onze Belgische deelnemer: Jan Maes. Het podium zag er bij de SW-deelnemers als volgt uit:

1e plaats: Arjan Slot

2e plaats: Jan Jutstra

3e plaats: Ferry Huisken

En voor de nationale competitie:

1e plaats: Wouter Schulp

2e plaats: Jan Maes

3e plaats: Harm Eigenraam

Het Axetreme-team bedankt graag alle juryleden, helpers en sponsoren die deze wedstrijd mogelijk hebben gemaakt.

Naast de vaste sponsoren: Heigo, Stihl, SIP, van Lenthe en van den Nagel; ook de locatie sponsoren: Hartkamp Groentotaal, Binthout, Topgarden Hoveniers, Boogaart Almere, Binthout, Toptree Boomverzorging, Hartkamp Bos & Landschap en Groenservice Meijer.

Speciaal woord van dank aan de locatie Sproeifeest Hoonhorst.

Uitslag Zaterdag (INT)

Uitslag Zondag (Nat)

Uitslag Zondag (SW)