In 2024 organiseert het Axetreme-Team haar jaarlijkse wedstrijd weer in samenwerking met de Sproeifeesten in Hoonhorst op zaterdag 29 en zondag 30 juni.

Zaterdag 29 juni
Op zaterdag bestaat het programma uit een wedstrijd volgens het IALC reglement, met bijbehorend snoeipatroon.
Deelname kost € 45,- en dient vooraf overgemaakt te worden op rekeningnummer: NL23 RBRB 0954 9632 61 BIC code RBRBNL21 en is inclusief lunch.
Aansluitend is er een BBQ op zaterdagavond op het wedstrijdterrein. Juryleden kunnen hier gratis aan deelnemen, voor deelnemers bedragen de kosten € 25,-. Dit is inclusief drankjes, exclusief consumpties in de feesttent van de Sproeifeesten.

Het voorlopige programma is:
8:00  Welkom, keuring en inschrijving
9:00   Start onderdelen
12:30 Lunch
13:00 Vervolg onderdelen
17:15  Prijsuitreiking
18:00 BBQ
Afhankelijk van het aantal deelnemer kan het programma nog aangepast worden, na aanmelding via het formulier ontvangen de deelnemers kort te voren een definitief programma.

Zondag 30 juni
De zondag staat in het teken van de Nationale onderdelen  voor zowel de reguliere als de SW-deelnemers. Voor beide categorieën bedraagt het inschrijfgeld € 25,- en dient vooraf overgemaakt te worden op rekeningnummer: NL23 RBRB 0954 9632 61 BIC code RBRBNL21 en is inclusief lunch.

Deelnemers die zowel op zaterdag als op zondag deelnemen betalen € 65,-.

Het voorlopige programma is:
10:00  Welkom, keuring en inschrijving
11:00   Start onderdelen
12:30 Lunch
13:00 Vervolg onderdelen
17:30  Prijsuitreiking
Afhankelijk van het aantal deelnemer kan het programma nog aangepast worden, na aanmelding via het formulier ontvangen de deelnemers kort te voren een definitief programma.

Inschrijving moet gedaan zijn voor 15 juni.

In 2024 the Axetreme-Team will organize the annual competition again in collaboration with the Sproeifeesten in Hoonhorst on Saturday 29th of June and Sunday 30th of June.

Saturday 29th of June
On the Saturday an international competition will be scheduled according the rules of the IALC reglement, and according to the most recent limbing pattern.
Taking part costs € 45,- and must be paid at application by bank, account number: NL23 RBRB 0954 9632 61 BIC code RBRBNL21. The fee covers also the lunch. After the competition there is an competitors BBQ at the competition site. Costs are €25,- including drinks at the BBQ. Drinks at the Sproeifeesten are not included.For referees the BBQ is free of charge.

The schedule (for now):
8:00  Welcome, machine check and registration
9:00   Start competition
12:30 Lunch
13:00 second part of the disciplines
17:15  Award ceremony
18:00 BBQ
Depending on the number of competitors the program can be changed. After registration and close for the competition, all will receive an updated schedule.

Sunday 30th of June
On Sunday a nationale disciplines competition will take place. Costs are € 25,- and must be paid at application by bank, account number: NL23 RBRB 0954 9632 61 BIC code RBRBNL21. The fee covers also the lunch

Competitors who join both days will be charged: € 65,-.

Het voorlopige programma is:
10:00  Welcome, machine check and registration
11:00   Start competition
12:30 Lunch
13:00 second part of the disciplines
17:30  Award ceremony
Depending on the number of competitors the program can be changed. After registration and close for the competition, all will receive an updated schedule.

Registration must be completed before the 15th of June.